ДРУШТВО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС)

 

Непрофитабилне услуге

Закони, прописи и стандарди

Стратегије, планови, програми, анализе, елаборати, студије и пројекти

Остале непрофитабилне услуге

 

Профитабилне услуге

Професионални рад (експерти, аутори и др.)

Издавачка делатност

Остале профитабилне услуге

 

Референце